تماس

تماس با ماراه های ارتباط با ما

آدرس : ایران، خوزستان، اهواز، شهرک صنعتی شماره 3، خیابان پویا 1، واحد4

تلفن های تماس :
98-6132907250+
98-6132907251+
98-6132907252+
98-6132907253+

فکس : 6132907250 - 98+

ایمیل : info@isak.ir

تلگرام : isak_company@